2020 éves jegyárak

             KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA, V. CSATORNA 1 napos 2 napos 3 napos Éves
72 órás általános felnőtt területi jegy – KISKUNSÁGI- FŐCSATORNA, V. CSATORNA FELNŐTT 72 ÓRÁS TERÜLETI JEGY 2020.        7,200 HUF
48 órás általános felnőtt területi jegy – KISKUNSÁGI- FŐCSATORNA, V. CSATORNA FELNŐTT 48 ÓRÁS TERÜLETI JEGY 2020.        5,400 HUF   
24 órás általános felnőtt területi jegy – KISKUNSÁGI- FŐCSATORNA, V. CSATORNA FELNŐTT 24 ÓRÁS TERÜLETI JEGY 2020.        3,600 HUF   
Éves általános felnőtt területi jegy – KISKUNSÁGI- FŐCSATORNA, V. CSATORNA FELNŐTT ÉVES TERÜLETI JEGY 2020.   26,000 HUF

2020 HORGÁSZREND

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE

(felnőtt 24 órás) 2020.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.

4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.

5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.

6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!

7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab tartható meg.

8.  A területi jegy birtokában összesen 4 db méret-korlátozással védett hal, ezen belül fajonként naponta összesen 2 db tartható meg. 

9.   A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.

10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.

11. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15  június 15 között  horgászni tilos! A Kiskunsági Főcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 

12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.

13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi egy végleges bevonásra kerül!  

14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                           

15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.

16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 

19. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 

20. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

V. SZÁMÚ CSATORNA HORGÁSZRENDJE

(felnőtt 24 órás) 2020.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.

4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.

5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.

6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!

7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab tartható meg.

8.  A területi jegy birtokában összesen 4 db méret-korlátozással védett hal, ezen belül fajonként naponta összesen 2 db tartható meg. 

9.   A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.

10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.

11. Horgászni TILOS a csatorna alábbi területén:

         a; az 52-es főútvonaltól délre 1300 m-1800 m között

         b; az 5305-ös úttól (Járáspuszta-Dunatetétlen) délre 500 m-1800 m között

         c; az 53-as főútvonaltól délre a DVCS-be torkolásig.

 A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.

12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.

13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!  

14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                           

15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.

16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 

19. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében. 

20. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg: 

bacshoszhalor@gmail.com                            allamihalor@nebih.gov.hu

 

Tagdíjak összege 2020-ban

Teljes jogú tagság
Felnőtt tag: 3000 Ft/év
18 év feletti nappali tagozatos diák tag: 1000 Ft/év
65 év feletti tag: 1000 Ft/év
Különleges jogállású tagság
Ifjúsági tag:1000 Ft/év
Tagdíjfizetésre nem kötelezett tagság
Gyermek tag
Pártoló tag
Tiszteletbeli tag

Segítség horgászvizsgához