Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Az érdekképviseleti-érdekvédelmi munka mellett közfeladatokat és sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó Magyar Országos Horgász Szövetség a 2019. évi CIV. törvény felhatalmazása alapján 2020. január 1-től új keretek között folytatja tovább a horgász regisztrációt, kapcsoltan a hiteles horgász nyilvántartás kiépítését. A kiépített központi rendszer egyre több elektronizált szolgáltatást nyújt a jövőben, lépésről-lépésre megkönnyítve a horgászok ügyintézését és információszerzését egyaránt.  

A 2018 őszétől a horgász regisztráció keretében igényelhető, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kiadott Magyar Horgászkártya (MHK) a hatályos jogszabályok alapján a nagykorú magyar állampolgárok számára a jogszerű horgászat kötelező, másoknak kedvezményeket biztosító opcionális kelléke. A kártya egy személyazonosításra alkalmas, arcképes igazolvánnyal együttesen teszi lehetővé a horgász azonosítását és jogosultságai igazolását a horgászati okmányok vásárlása és a vízparti ellenőrzések során a MOHOSZ által bevezetett, a horgászszövetségi közfeladat-ellátást is támogató Egységes Horgász és Horgászszervezeti Informatikai Szolgáltató és Támogató Program (HORINFO) segítségével. Az MHK bevezetésével rögtön kiváltotta a papíralapú horgászigazolványt és a jövőben a HORINFO az MHK, mint kulcskártya segítségével lehetőséget ad arra, hogy fokozatosan valamennyi horgászokmány (állami jegy, területi jegy, fogási napló) és egyéb kötelező befizetés (ESZH, tagdíj) elektronizálható legyen.

A horgászkártya öt éves érvényességi időre számított, 2020-ban is változatlanul 2.200 forintos költsége tartalmazza a HORINFO rendszerüzemeltetés, az ügyfélszolgálati ellenőrzés, a kártyagyártás és a posta kézbesítés költségeit, valamint a 27%-os ÁFA-t is. Ezen felül minden MHK birtokos számára – a kártya érvényességi időszakára – balesetbiztosítás is rendelkezésre áll a horgászat közben, vízparton előforduló személyi sérülésekre. További szolgáltatásként a kártya felmutatásával kedvezményes mobiltelefon és mobilinternet előfizetési csomag érhető el a Magyar Telekom kínálatából, illetve a kártyabirtokos számára az Union számos személyi biztosítási díjkedvezményt is felkínál. A MOHOSZ a későbbiekben tovább kívánja szélesíteni a kártyához kötött kedvezmények körét, illetve a tervek szerint egyéb módon is ösztönzi majd a horgászokkal történő sikeres együttműködést.  

A HORINFO elektronikus adatbázisa már jelenleg is tartalmazza a regisztrált horgászok egyes személyi adatait, megadott elérhetőségüket, egyesületi tagsági viszonyaikat, horgászvizsga-előzményeiket; kezeli a horgásznak kiadott állami horgászjegyeket, sőt már itt történik a 2019. évi fogási napló adatainak rögzítése is. Az adóazonosító jel száma (és az adóigazolvány képe), mint egyedi adat nagymértékben támogatta a hiteles adatbázis kialakítását, s a korábbi, a NAIH felé tett horgászszövetségi vállalásnak megfelelően ezen személyes adat a HORINFO rendszerben rögzített adatok köréből az év végével törlésre is kerül. 2020. január 1-től – a törvényi adatkezelési felhatalmazás alapján – pedig elindul az új eljárás szerinti regisztráció, de ez a feladat csak a rendszerbe eddig még be nem jelentkezett horgászokat érinti. 

A jövő év folyamán szintén lehetővé válik az elektronikus támogatású – 2019-től ingyenessé vált – állami horgászvizsgáztatás, valamint a horgászszervezetek segítségével a területi jegyek egyre szélesebb körének online és offline értékesítése is. A halállomány és a jogkövető horgászok védelme érdekében a hivatásos halőrök számára biztosított mobilapplikáció segítségével a horgász személyi profiljában tárolt valamennyi adat és jogosultság hamarosan könnyen ellenőrizhetővé válik, így mindez megkönnyíti az ellenőrzést és az eltiltások kezelését is az elkövetkező években. 2021-től már az állami horgászjegyek is elektronikusan kerülnek értékesítésre és a tervek szerint működni fognak a HORINFO közösségi felületei is.

A MOHOSZ és a kizárólagos tulajdonát képező, közfeladat-ellátási közreműködő Horgászjegy Kft. kötelessége és felelőssége, hogy az átvett állami feladatok elvégzése a horgászok és a horgászszervezetek érdekeit együttesen, hatékonyan szolgálja. Ha mindezt a kor követelményeinek megfelelő informatikai és technológiai megoldásokkal, a szolgáltató és non profit jelleget erősítve sikerül megvalósítani, akkor a gyakorlatban is egyszerűbbé válhatnak a horgászok egyesületekkel, vízterületekkel kapcsolatos további döntései, s még több idő maradhat a horgászatra. 

Köszönjük, hogy már több, mint 557.000 horgász rendelkezik érvényes regisztrációval Magyarországon!

MOHOSZ Elnöksége

Budapest, 2019. december 31.

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!